Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Privacyverklaring makelaardij en hypotheken 

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Van Oppen Makelaardij en OPS Advies en de NVM met jouw gegevens omgaan. 

Gegevens die wij verwerken 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies verwerken persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken afhankelijk van het type dienstverlening dat je kiest. 

Bij (ver)koop of (ver)huur van jouw woning; 

● Voor- en achternaam 

● Gegevens legitimatie 

● Geslacht 

● Geboortedatum 

● Geboorteplaats 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● De reden van verkoop of verhuur 

● De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan 

● De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs , het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde 

● Foto’s en video’s van de woning en interieur 

● De reden van eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht 

● Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum 

● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan ons 

Je bent op zoek naar een andere woning 

● Voor- en achternaam 

● Geslacht 

● Geboortedatum 

● Geboorteplaats 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen 

● Gegevens over je huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of het veranderen van werk 

● Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling 

● Wanneer je een woning hebt gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of huurprijs en de transactiedatum 

● Overige informatie die je actief verstrekt aan ons 

Je koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar 

● Voor- en achternaam 

● legitimatie 

● Geslacht 

● Geboortedatum 

● Geboorteplaats 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● Gegevens over de woning die je hebt gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum 

● De reden van koop of huur 

● Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling 

● Gegevens over jouw oude woning zoals de koop- of huurprijs 

● Overige informatie die je actief aan verstrekt aan ons 

Bij het aangaan van een financiering voor aankoop woning of consumentenkrediet 

● Voor- en achternaam 

● Gegevens legitimatie 

● Geslacht 

● Geboortedatum 

● Geboorteplaats 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● Inkomensgegevens 

● Pensioengegevens 

● Arbeidsverleden 

● Lopende verzekeringen / voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid 

● Financieringsverplichtingen, studieschuld, verzendhuiskredieten etc 

● Recent(e) bankafschrift(en) met bij en afschrijvingen 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

● Strafrechtelijk verleden (bij aanvragen van verzekeringen bijvoorbeeld) 

● Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het overeenkomen van contracten omtrent koop en verkoop 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

● Het optreden als (gevolmachtigd) makelaar/taxateur of hypotheekadviseur 

● Om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures 

● Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (je woning wordt alleen als referentie pand gebruikt) 

● Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren 

● Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons, als je je hiervoor wilt afmelden dan kun je hiervoor contact opnemen met ons. 

Je koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar 

● Voor advies doeleinden, wanneer je daarom hebt verzocht 

● Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren 

NVM-uitwisselingssysteem 

De systemen van Van Oppen Makelaardij en OPS Advies zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe jouw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kun je hierna lezen. 

Over de NVM 

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein. 

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd? 

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door Van Oppen Makelaardij en OPS Advies zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevens categorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van jouw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor. 

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor? 

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland. 

Toegang tot gegevens 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van onze dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van de dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan: 

● Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen 

● Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten 

● Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes 

● Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt 

● Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden 

● Niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio) 

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen. 

Bewaartermijn 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Onze bewaartermijn(en) voor klantgegevens zijn: 

● Minimaal 5 jaar aktief en daarna nog 15 jaar niet aktief (ivm verjaring van (beroeps)aansprakelijkheid), maar dan is je dossier alleen nog maar toegankelijk via onze privacy officer 

Delen met anderen 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koop- of verkoopovereenkomst en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

● Makelaardij-, taxatie-, bouw(kundige) bedrijven, in verband met aan- en verkoop en het opstellen van contracten/taxaties en bouwkundige rapporten 

● Banken/verzekeraars ivm financiering 

● Notarissen 

● Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op jouw privacy 

● Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op jouw privacy 

● Markt scans voor het uitvoeren van portefeuille analyses en met deze gegevens de branche organisaties (geanonimiseerd) voorzien van (benchmark) data 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@ops-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of vernietiging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@ops-advies.nl

Vragen? 

Van Oppen Makelaardij en OPS Advies en de NVM nemen jouw privacy erg serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Van Oppen Makelaardij en OPS Advies via privacy@ops-advies.nl 

Klachten? 

Mocht je er met Van Oppen Makelaardij en OPS Advies niet uitkomen dan kan je contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoördinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.